Congress Topics

MAIN THEME OF ICLAR 2023: Multidisciplinary Approaches in Landscape Architecture Research

Sub-Themes:

1. Landscape Architecture and Technology

·        Smart Buildings

·        Climate sensitive Design

·        Climate Change Adaptation

·        Sustainable Environmental Design and Technology

·        Energy Conservation and Landscape Architecture

·        Industrial Design, Technology and Sustainable Landscape Architecture

·        Elements of Landscape as a Tool for Visual Communication Design

·        Smart Wearables

 

 

2. Sustainability and Urban Design

·        Environmental Sustainability

·        Landscape Architecture and Urbanism

·        Sustainable Urban Development

·        Urban ecology

·        Housing and Urban Environments

·        Urban Transport planning, management, and strategies

·        Disaster Risk Management

·        Healthy and Productive Economy

 

3. Heritage and Cultural Landscapes

·        Revitalization

·        Gentrification

·        Adaptive reuse

·        Regeneration and Urban Renewal

 

4. Biophilic design

·        Transforming Interiors through Landscape Design

·        Relating Interior and Exterior

·        Connections to the natural environment

·        Green Architecture and Landscape Design

·        Chemicals, Waste and Air Quality

 

5. Local Aspects of Landscape Design

·        Turkish and Anatolian Gardens

·        Local Landscapes

·        Traditional Landscapes

·        Anatolian and Turkish Culture and Landscape Design

·        Legal and Executive Aspects of Landscape Conservation

 

 

ICLAR 2023 ANA TEMASI: Peyzaj Mimarlığı Araştırmalarında Çok Disiplinli Yaklaşımlar

Alt Temalar:

1. Peyzaj Mimarlığı ve Teknoloji

·        Akıllı Binalar

·        İklim Duyarlı Tasarımlar

·        İklim Değişikliği Uyumu

·        Sürdürülebilir Çevre Tasarımı ve Teknolojileri

·        Endüstriyel Tasarım, Teknoloji ve Sürdürülebilir Peyzaj Mimarisi

·        Görsel İletişim Tasarımı için bir Araç olarak Peyzaj Tasarımı

·        Akıllı Giyilebilir Teknolojiler

 

 

2. Sürdürülebilirlik ve Kentsel TasarımSustainability and Urban Design

·        Çevresel Sürdürülebilirlik

·        Peyzaj Mimarisi ve Kentler

·        Sürdürülebilir Kentsel Gelişme

·        Kent Ekolojisi

·        Konut Bölgeleri Tasarımı

·        Kentsel Ulaşım Planlaması ve Yönetimi Stratejileri

·        Afet Risk Yönetimi

·        Sağlık ve Üretim Ekonomileri

 

3. Miras ve Kültür Peyzajları

·        Kentsel Yeniden Canlandırma

·        Kentsel Değer Kazandırma

·        Yeniden Fonksiyon Kazandırma

 

 

4. Biophilic design

·        Peyzaj Tasarımı Stratejileri ile İç Mekanları Dönüştürmek

·        İç Mekan ve Dış Mekan Tasarımının İlişkilendirilmesi

·        Doğal Çevre ile İlişki Kurulması

·        Yeşil Mimari ve Peyzaj Mimarlığı

·        Kimyasallar, Atık Kontrolü ve Hava Kalitesi

 

5. Peyzaj Mimarisinde Yerel Konular

·        Türk ve Anadolu Bahçeleri

·        Yerel Peyzajlar

·        Geleneksel Peyzajlar

·        Peyzaj Tasarımında Anadolu ve Türk Kültürü

·        Peyzaj Koruma Stratejilerinin Kanuni ve Yönetimsel Boyutları

 

 

 

The Fifth International Congress on Landscape Architecture Research (ICLAR)

Register

UPCOMING CONFERENCES