Invitation Letter

Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to participate in "The 5th International Congress on Landscape Architecture Research" and “4rd National Congress on Landscape Architecture Research”. The Congress” will be held online on November 17 - 19  2023. 

Main Theme of this year’s congress is Landscape Architecture and Urbanism. For more detail regarding the sub-themes please check congress web page (www.iclar.org)

The purpose of this congress is to come together with academic scientists, researchers, research scholars, and professionals to exchange knowledge and experiences on the fields of sustainability, technology, smart design ideas, ecology, health, environment and sociology and thus to prepare the ground for further studies in the field of Landscape Architecture.

The conference with substantive sessions that provides opportunities to focus on specific areas will be a great opportunity for academics from a range of disciplines and countries to share their research; to receive informal in-depth feedback through discussions and to establish contact with professionals in other countries and institutions

So, we invite you to contribute with papers and presentations, as well to participate in "The 5th International Congress on Landscape Architecture Research”.


All presented paper’s abstracts will be published in the congress proceedings.  Selected full papers will be submitted to a scientific selection process after which they will be published in International Journal of Landscape Architecture Research.

We look forward to meeting you in Izmir, Turkey

Sincerely,

 

IPEK KASTAS UZUN, PhD.
Chair Congress

Landscape Architect and Urban Designer

Department of Interior Architecture and Environmental Design,

Faculty of Fine Arts and Design,

Izmir University of Economics 

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 17 - 19 Kasım 2023 tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan “5. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi” ve “4. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi”’ne davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Kongrenin bu seneki ana teması “Peyzaj Mimarlığı ve Şehircilik” olacaktır.  Konferansın alt temaları ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen kongre sayfasını ziyaret ediniz (www.iclar.org).

Amacı farklı disiplinlerden bilim insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri ve profesyonelleri bir araya getirmek olan bu kongre katılımcıların özellikle sürdürülebilirlik, teknoloji, akıllı tasarım stratejileri, ekoloji, sağlık, çevre ve toplum bilimi konularındaki bilgi birikimleri ve deneyimlerini paylaşarak peyzaj mimarlığı alanında yeni çalışmalara zemin hazırlamasını hedeflemektedir.

Farklı oturumlardan oluşacak olan bu kongre farklı disiplinlerden ve ülkelerden gelen bilim insanlarının belirli konulara odaklanmasına olanak sağlayarak, çalışmaları ile ilgili farklı ülkeler ve kurumlardan gelen profesyoneller ile tartışmalar yapmalarına ve geri bildirimler almalarına zemin hazırlayacaktır.

Kongreye kabul edilen tüm çalışmalar kongre kitapçığında yayınlanacak olup, bilimsel seçim süreçlerini geçen seçili sayıda çalışma ise Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanacaktır.

Saygılarımla,

 

Dr. Öğretim Üyesi İPEK KAŞTAŞ UZUN
Kongre Başkanı

Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,

İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

The Fifth International Congress on Landscape Architecture Research (ICLAR)

Register

UPCOMING CONFERENCES