DUYURULAR

ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE 3. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE 3. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE 3. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE 3. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE 3. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research
ONLINE III. International Congress on
Landscape Architecture
Research

Invitation


Dear colleagues,


ICLAR 2020 postponed due to global impact of COVID-19 outbreak

 The health and safety of our attendee is the number one priority of our conference.  
 We want to keep all of you informed as best as possible,
please continue to check this page for updates about upcoming conferences and events.

 Organizing Committee

Announcement

We will upload new web page version for İcnes soon


Dear Colleagues,

Our conference organizing committee just decided to switch our physical conference to online. We are pleased to invite you to participate in "The 3rd International Congress on Landscape Architecture Research" and “2nd National Congress on Landscape Architecture Research”.

ICLAR-2020 will be organized over ONLINE presentations on November  06-08, 2020.

Main theme of this year’s congress is Multidisciplinary Approaches in Landscape Architecture Research. For more detail regarding the sub-themes please check congress web page. (www.iclar.org)

The purpose of this congress is to come together with academic scientists, researchers, research scholars, and professionals to exchange knowledge and experiences on the fields of sustainability, technology, smart design ideas, ecology, health, environment and sociology and thus to prepare the ground for further studies in the field of Landscape Architecture.

The conference with substantive sessions that provides opportunities to focus on specific areas will be a great opportunity for academics from a range of disciplines and countries to share their research; to receive informal in-depth feedback through discussions and to establish contact with professionals in other countries and institutions

So, we invite you to contribute with papers and presentations, as well to participate in "The 3rd International Congress on Landscape Architecture Research”.

All presented paper’s abstracts will be published in the congress proceedings.  Selected full papers will be submitted to a scientific selection process after which they will be published in International Journal of Landscape Architecture Research ( http://antjournals.org/index.php/ijlar ). 

We would like to submit your abstract for  "The 3rd International Congress on Landscape Architecture Research" and “2nd National Congress on Landscape Architecture Research”.

Sincerely,

IPEK KASTAS UZUN, PhD.
Chair of Congress

Lecturer; Landscape Architect and Urban Designer

Department of Interior Architecture and Environmental Design,

Faculty of Fine Arts and Design,

Izmir University of Economics


Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 06-0 8 KASIM 2020 tarihlerinde ONLINE  olarak düzenlenecek olan “3. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi” ve “2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi”’ne davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Kongrenin bu seneki ana teması “Peyzaj Mimarlığı Araştırmalarında Çok Disiplinli Yaklaşımlar” olacaktır. Konferansın alt temaları ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen kongre sayfasını ziyaret ediniz (www.iclar.org).

Amacı farklı disiplinlerden bilim insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri ve profesyonelleri bir araya getirmek olan bu kongre katılımcıların özellikle sürdürülebilirlik, teknoloji, akıllı tasarım stratejileri, ekoloji, sağlık, çevre ve toplum bilimi konularındaki bilgi birikimleri ve deneyimlerini paylaşarak peyzaj mimarlığı alanında yeni çalışmalara zemin hazırlamasını hedeflemektedir.

Farklı oturumlardan oluşacak olan bu kongre farklı disiplinlerden ve ülkelerden gelen bilim insanlarının belirli konulara odaklanmasına olanak sağlayarak, çalışmaları ile ilgili farklı ülkeler ve kurumlardan gelen profesyoneller ile tartışmalar yapmalarına ve geri bildirimler almalarına zamin hazırlayacaktır.

Kongreye kabul edilen tüm çalışmalar kongre kitapçığında yayınlanacak olup, bilimsel seçim süreçlerini geçen seçili sayıda çalışma ise Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi’nde (http://antjournals.org/index.php/ijlar   yayınlanacaktır. 

Sizleri  ONLINE  düzenleyeceğimiz “3. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi” ve “2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi”’ne  özet eklemeye, katkı vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Öğr. Gör. Dr. İPEK KAŞTAŞ UZUN
Kongre Başkanı 

Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölülü,

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,

İzmir Ekonomi Üniversitesi


Other Conferences